Kort om oss

GrunnTeknikk AS er et uavhengig, rådgivende ingeniørfirma innen fagområdene geoteknikk og miljøgeologi. Firmaet tilbyr geoteknisk og miljøteknisk rådgivning og prosjektering samt grunnundersøkelser.

GrunnTeknikk AS ble etablert våren 2011 av Runar Larsen og Geir Solheim, og har kontorer i Tønsberg, Porsgrunn og Oslo.

GrunnTeknikk tilbyr geotekniske tjenester over hele landet, men har spesiell lokalkunnskap og erfaring knyttet til prosjekter i Telemark, Vestfold og Buskerud. Basert på mangeårig erfaring innenfor geoteknikk, tilbyr vi tidligfaserådgivning, prosjektering samt planlegging og gjennomføring av grunnundersøkelser med tilhørende geoteknisk saksbehandling som grunnlag for optimale løsninger.

Miljøtekniske tjenester omfatter rådgivning innen problemstillinger knyttet til forurenset grunn, grunnvann og sjøbunn. Vi utfører miljøtekniske grunnundersøkelser, risikovurderinger, og utarbeider tiltaksplaner for terrenginngrep i forurenset grunn. Med bred erfaring og god kjennskap til lovverk og retningslinjer kan vi bidra med enkle og kostnadseffektive løsninger i de fleste prosjekter.

GrunnTeknikk AS benytter underleverandører til utførelse av felt- og laboratorieundersøkelser

More in this category: Jobbmuligheter i GrunnTeknikk »
GRUNNTEKNIKK AS | POSTBOKS 37, 3108 VEAR | POST@GRUNNTEKNIKK.NO | SENTRALBORD: 459 04 500