Geoteknisk og miljøteknisk rådgivning & prosjektering

Vi tilbyr tjenester over hele landet.

Les mer

Alle gode prosjekter starter med et godt grunnarbeid

GrunnTeknikk AS er et uavhengig, rådgivende ingeniørfirma innen fagområdene geoteknikk og miljøgeologi, med kontorer i Tønsberg, Porsgrunn og Oslo. Firmaet ble etablert våren 2011 av Runar Larsen og Geir Solheim, og tilbyr geoteknisk og miljøteknisk rådgivning og prosjektering samt grunnundersøkelser.

AKTUELT: GrunnTeknikk med stort oppdrag for Statsbygg   |   GrunnTeknikk søker senior geoteknikere

Geoteknisk
kompetanse

For App Developers image

AKTUELLE PROSJEKTER

  • 1
  • 2
Prev Next
Nytt helsebygg for Nøtterøy kommune

Nytt helsebygg for Nøtterøy kommune

Prosjekt: Smidsrød helsehus, Nøtterøy...

Offentlige bygg

Nytt museum ved Porsgrunnselva

Nytt museum ved Porsgrunnselva

Prosjekt: Sjøfartens hus, Porsgrunn. ...

Offentlige bygg

Vurdering av nye vegtraser for E6

Vurdering av nye vegtraser for E6

Prosjekt: E6 fra Kvithammar til Åsen. ...

Vei og samferdselsprosjekter

GRUNNTEKNIKK AS | POSTBOKS 37, 3108 VEAR | POST@GRUNNTEKNIKK.NO | SENTRALBORD: 459 04 500